Toegang 

 Nieuws
 Foto's
 Competitie teams
 Training
 Activiteiten
 Over vereniging
 Bestuur en commissiesLidmaatschap 2017
 Klaas-Pieter Rieksen  Lidmaatschap/membership  1077x gelezen
Wilt u lid worden? Stuur een email naar ledenadministratie@melkhuisje.com dan nemen wij contact met u op!
Want to become a member ? Please email to ledenadministratie@melkhuisje.com  and we will contact you! Op deze pagina vindt u alle informatie betreffende het lidmaatschap en contributies voor het seizoen 2017.
Hieronder is het inschrijfformulier te downloaden.


Uw contributie kan uit een aantal componenten bestaan. Dat is een leeftijdsafhankelijke contributie voor gewone leden, of een speciale contributie (zie bedragcodes in de tabel hieronder) voor donateurs, bridgers, mini’s en dergelijke. Een van deze twee bepaalt de basiscontributie. De contributie voor mini’s en jeugdleden is exclusief  tennislessen, de mini’s en junioren (basisschool jeugd) zijn verplicht de 16 lessen af te nemen via Tennisschool Jeroen van den Heuvel (http://www.tsjh.nl/). De lessen zullen starten vanaf april.

Contributie 2017

Leeftijdsgroepen

Bedrag

Inschrijfgeld

KNLTB
afdracht

Verplichte afname 16 lessen

Mini’s t/m 7 jaar*

€  53,00

geen

€18,00

Via www.tsjh.nl

Junior 8 t/m 12 jaar*

€172,00

geen

€18,00

Via www.tsjh.nl

Junior 13 t/m 17 jaar

€172,00

geen

€18,00

 

Senior 18 t/m 23 jaar

€162,00

geen

€18,00

 

Senior > 24

€242,00

geen

€18,00

 

Studentenlidmaatschap*

€75,00

geen

€18,00

 

Donateur

€47,00

 

 

 

Familielidmaatschap*

€600,00

 

 

 

Bedrijfslidmaatschap

€600,00

 

 

 

*Minilid: lid t/m 7 jaar. Een minilid dat de vereiste leeftijd van 7 jaar bereikt heeft, wordt per 1 januari van het volgende jaar automatisch junior-lid.

*Juniorlid: lid van 8 t/m 17 jaar. Een juniorlid dat de vereiste leeftijd van 17 jaar bereikt heeft, wordt per 1 januari van het volgende jaar automatisch senior-lid.

*Studentenlidmaatschap: Het studententarief is tot en met 23 jaar op vertoon van de studentenkaart.

*Familielidmaatschap: Totale kosten per jaar voor maximaal 4 familieleden die op hetzelfde adres wonen.

> 4 gezinsleden lid = € 100,- korting voor extra lid.

De verplichte trainingslessen voor de zomer is voor de mini’s en junioren tot en met 12 jaar.

Toeslagen op de contributie:

Daarnaast kunnen er een of meerdere groepen zijn waar u deel van uit (kunt) maken die toeslagen op de contributie tot gevolg hebben.

Groepen

Bedrag

Omschrijving

BAR3

€130,00

Barafkoop

KNLTB

€18,00

KNLTB afdracht, te betalen door ieder spelend lid

WEDS

€600,00

Businesslidmaatschap

A

€2,50

Als u geen incasso machtiging afgeeft, brengen wij administratiekosten in rekening

Deze informatie is geldig voor het lopende kalenderjaar. Het rekeningnummer voor contributie en barafkoop: Rabobank rekeningnummer NL97 RABO 01474.60.425 t.n.v. Melkhuisje.

Opzegging lidmaatschap

Mocht u overwegen uw lidmaatschap van onze fijne vereniging op te zeggen, let u er dan op dit voor 1 december 2017 schriftelijk (per email mag ook) te doen. Gaarne met vermelding van de reden van opzegging en uw Bondsnummer (staat op uw pasje).

U stuurt uw brief naar:

H.L.T.C. ‘t Melkhuisje
T.a.v.: Ledenadministratie
Postbus 356
1200 AJ Hilversum

Of een e-mail naar ledenadministratie@melkhuisje.com

Wij raden u aan altijd om een bevestiging te vragen en die goed te bewaren. Zo voorkomen u en wij eventuele misverstanden.

In december worden de pasjes voor bestaande leden voor het nieuwe jaar door de KNLTB aangemaakt en de ledenadministratie aangepast. Zijn de opzeggingen niet op 1 december binnen dan gaat het lidmaatschap nog een jaar door met alle kosten van dien.

Natuurlijk hopen wij dat u nog vele jaren lid van ’t Melkhuisje blijft.

ATTENTION  PLEASE Termination of membership:

In the unlikely case you consider terminating your membership of our great club, please make sure you do so before December 1, 2017, in writing (or by e-mail).

Please mention the reason for termination and indicate the number of your KNLTB card.

Your letter to be sent to: Ledenadministratie, Postbus 356, 1200AJ Hilversum. Or an e-mail to: ledenadministratie@melkhuisje.com.

We suggest to always ask for a confirmation and to retain it carefully in order to prevent possible misunderstandings at a later date.

 

Aanmeldingsformulier 32 KB (10x opgehaald)
Hier treft u het aanmeldingsformulier aan
Membership application form 57 KB (9x opgehaald)
Here you find the membership application form
 
dinsdag 13 december 2016, 14:18 uur

Lidmaatschap 2017

Wilt u lid worden? Stuur een email naar ledenadministratie@melkhuisje.com dan nemen wij contact met u op!
Want to become a member ? Please email to ledenadministratie@melkhuisje.com  and we will contact you! Op deze pagina vindt u alle informatie betreffende het lidmaatschap en contributies voor het seizoen 2017.
Hieronder is het inschrijfformulier te downloaden. Nieuws 
Alle berichten

Nieuws per onderwerp:
 Algemeen
 Barcommissie
 Bestuur
 Club van 100
 Competitie Jeugd
 Competitie Senioren
 Eredivisie Heren
 Historie
 Jeugd
 Lidmaatschap/membership
 Melkhuisje Open 25+/45+ Dubbeltoernooi
 Melkhuisje Open Jeugdtoernooi
 Melkhuisje Open Veteranen Dubbeltoernooi
 Rabo ‘t Melkhuisje Open
 Sponsorcommissie
 Sponsors
 KNLTB

Nieuws op datum:
Nieuws via RSS:
xml Nieuws
xml Reacties
Meer over RSS...


 Activiteiten 
 Competitie teams